กรมทางหลวงชนบท ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 18

กรมทางหลวงชนบท ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 18 วันที่ 5 เม.ย. 2560  เวลา 16.00 น. กรมทางหลวงชนบท จัดกิจกรรมออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพที่ดีและให้เกิดความตื่นตัวในการทำงาน ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีกิจกรรมร่วมกันภายในหน่วยงาน โดยใช้พื้นที่ด้านหน้าพระวิษณุกรรม เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เต้น แอโรบิค เพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่

 

info_teaser: 

วันที่ 5 เม.ย. 2560  เวลา 16.00 น. กรมทางหลวงชนบท จัดกิจกรรมออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพที่ดีและให้เกิดความตื่นตัวในการทำงาน

วันที่: 
พุธ, เมษายน 5, 2017 - 17:30
Deploy: 
ไม่ใช่
รูปภาพ: