กรมทางหลวงชนบท ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 18

วันที่ 5 เม.ย. 2560  เวลา 16.00 น. กรมทางหลวงชนบท จัดกิจกรรมออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพที่ดีและให้เกิดความตื่นตัวในการทำงาน

วันที่ : 05 เม.ย. 2560 17:30

รทช.ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสาร

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสาร(Information Operation IO) ครั้งที่ 2/2559

วันที่ : 22 ธ.ค. 2559 17:00

ข่าวทั้งหมด

home