ข่าวกิจกรรม

รูปภาพ ชื่อ รายละเอียด
กรมทางหลวงชนบท ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 18 วันที่ 5 เม.ย. 2560  เวลา 16.00 น. กรมทางหลวงชนบท จัดกิจกรรมออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพที่ดีและให้เกิดความตื่นตัวในการทำงาน
รทช.ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสาร นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสาร(Information Operation IO) ครั้งที่ 2/2559